ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเเบตเตอรี่เเห้ง

March 8, 2022
  1. "แบตเตอรี่เเห้งเสียเร็ว” – ไม่เป็นความจริงเลยครับ โดยทั่วไปเเบตเตอรี่เเห้ง อายุยืนยาวกว่าเเบตกึ่งเเห้งด้วยซ้ำ เนื่องจากเเบตกึ่งเเห้ง หากใช้งานไปเรื่อยๆ จะมีการสูญเสียน้ำ จากการระเหยของน้ำกรด มีผลทำให้การจ่ายไฟฟ้า เเละ ค่า CCA ไม่คงเดิม ซึ่งต่างจากเเบตเเห้งที่ไม่มีการสูญเสียน้ำในส่วนอายุของเเบตเตอรี่นั้นขึ้นอยู่กับการใช้งาน

    ของผู้ใช้รถยนต์ และ การจ่ายไฟฟ้าของไดชาร์จ
  2. แบตเตอรี่เเห้งไม่สามารถชาร์จได้ ” -ไม่เป็นความจริงครับ เมื่อไฟฟ้าหมดก็สามารถชาร์จไฟฟ้ากลับเข้าไปได้
  3. “เเบตทุกลูกที่ไม่ต้องเติมน้ำคือเเบตเเห้ง” – แบตเเห้ง ไม่มีช่องหรือรูเติมน้ำ ดังนั้นไม่ต้องเติมน้ำเเน่ๆ ส่วนเเบตกึ่งเเห้ง หลายท่านที่ใช้งานนั้น ไม่ได้เติมน้ำเลยตลอดอายุการใช้งาน ทำให้เข้าใจว่ามันคือเเบตเเห้ง คุณลูกค้าลองลอกสติกเกอร์ที่ติดอยู่ที่เเบตออกจะเห็นว่ามีรูเติมน้ำ 6 ช่อง เหมือนเเบตน้ำ
บริษัท เมก้าเซลล์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด อาคาร ชำนาญเพ็ญชาติ ชั้นที่19 เลขที่65/156-157 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 (สำนักงานโหญ่)
2024 - Copyright, All Rights Reserved
crossmenu