วิธีการบำรุงรักษาและตรวจสอบ แบตเตอรี่แห้ง

March 8, 2022

การทำความสะอาดแบตเตอรี่

  • เช็ดแบตเตอรี่ด้วยผ้าชุบน้ำ
  • ห้ามเช็ดด้วยผ้าแห้ง
  • ห้ามทำความสะอาดด้วย ผงซักฟอก น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ น้ำมัน ที่เป็นสารละลายอินทรีย์ เป็นต้น

วิธีตรวจเช็คสายไฟขั้วต่อและเหล็กยึดแบตเตอรี่

  • สายไฟขั้วต่อ และเหล็กยึดแบตเตอรี่ ติดตั้งแน่นหนาหรือไม่
  • ถ้าพบว่าไม่แน่น ควรรีบขันน๊อตให้แน่น
บริษัท เมก้าเซลล์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด อาคาร ชำนาญเพ็ญชาติ ชั้นที่19 เลขที่65/156-157 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 (สำนักงานโหญ่)
2024 - Copyright, All Rights Reserved
crossmenu