START, LIGHT, IGNITE (SLI)

เป็นแบตเตอรี่แบบแห้ง ที่ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น และไม่ต้องดูแลรักษา สามารถใช้ได้กับรถญี่ปุ่นทุกรุ่น ใช้งานง่าย ติดตั้งง่าย

ข้อดีของ แบตเตอรี่แห้ง
1. ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำกลั่น เนื่องจากแบตเตอรี่แห้งนี้ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่นตลอดการใช้งาน
2. แบตเตอรี่แห้งดูแลรักษาง่าย ไม่ยุ่งยาก
3. แบตเตอรี่แห้งไม่จำเป็นต้องกระตุ้นไฟ
4.หากจอดรถทิ้งไว้นานๆไม่ต้องกลัวว่าแบตเตอรี่จะหมด เพราะแบตเตอรี่แห้งมีระยะการใช้งานที่นานกว่าแบตเตอรี่ธรรมดา และปริมาณแก๊สมีน้อยกว่าแบตเตอรี่รถยนต์ประเภทอื่น
5. น้ำกรดไม่ออกจากตัวแบตเตอรี่แห้ง ไม่ต้องกังวลเรื่องฐานแบตเตอรี่โดนน้ำกรดกัด
6. การจ่ายกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่แห้ง จะเร็วกว่าแบตเตอรี่น้ำและแบตเตอรี่กึ่งแห้ง

บริษัท เมก้าเซลล์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด อาคาร ชำนาญเพ็ญชาติ ชั้นที่19 เลขที่65/156-157 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 (สำนักงานโหญ่)
2024 - Copyright, All Rights Reserved
crossmenu