ทดสอบแบตเตอรี่

วิธีการใช้งาน เครื่องมือการใช้วัดค่า CCA
สำหรับรุ่น SMF, SLI For Model
(38B19L, 46B24L, 46B24R, 55D23L, 75D26L, 75D26R, 80D26L, 80D26R, 95D31L, 95D31R, 105D31L, 105D31R, 58014, N100R, N120R, N150R, N200R)
ดังนี้
  1. เอาขั้วบวกและขั้วลบหนีบที่แบตเตอรี่ให้ตรงขั้ว (ค่าโวล์จะแสดงขึ้น)
  2. กด เลือกข้อ 1. Battery Test กดปุ่ม กดเลือก 1. Regular Flooded จะขึ้นคำว่า CCA กด
  3. เลือกค่า CCA ของแบตเตอรี่แต่ละรุ่น เสร็จแล้วกด รอเสร็จหน้าจอจะโชว์ข้อมูล กด 2 ครั้ง เอกสารจะปริ้นออกมา
สำหรับรุ่น AGM For Model
(N-55/80B24L, Q-85/115D23L, T-110/145D31L, S95/130D26L, M-42/60B20L EFB)
ดังนี้
  1. เอาขั้วบวกและขั้วลบหนีบที่แบตเตอรี่ให้ตรงขั้ว (ค่าโวล์จะแสดงขึ้น)
  2. กด เลือกข้อ 1. Battery Test กดปุ่ม กดเลือก 1. AGM Flat Plate จะขึ้นคำว่า CCA กด
  3. เลือกค่า CCA ของแบตเตอรี่แต่ละรุ่นเสร็จแล้วกด รอเสร็จหน้าจอจะโชว์ข้อมูล กด 2 ครั้ง เอกสารจะปริ้นออกมา
สำหรับรุ่น EFB For Model
(N-55/80B24L, Q-85/115D23L, T-110/145D31L, S95/130D26L, M-42/60B20L EFB)
ดังนี้
  1. เอาขั้วบวกและขั้วลบหนีบที่แบตเตอรี่ให้ตรงขั้ว (ค่าโวล์จะแสดงขึ้น)
  2. กด เลือกข้อ 1. Battery Test กดปุ่ม กดเลือก 1. EFB จะขึ้นคำว่า CCA กด
  3. เลือกค่า CCA ของแบตเตอรี่แต่ละรุ่นเสร็จแล้วกด รอเสร็จหน้าจอจะโชว์ข้อมูล กด 2 ครั้ง เอกสารจะปริ้นออกมา
*เช็ค 1ครั้ง/ปี โดยเช็คได้จากใช้เครื่องใหม่ปริ้นและดูจากค่า Voltage*
บริษัท เมก้าเซลล์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด อาคาร ชำนาญเพ็ญชาติ ชั้นที่19 เลขที่65/156-157 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 (สำนักงานโหญ่)
2024 - Copyright, All Rights Reserved
crossmenu